Verdensarvstatus til Rjukan og Notodden
Verdensarvstatus til Rjukan og Notodden

Rjukan og Notodden ble 5. juli 2015 innlemmet i UNESCOs eksklusive "verdensarvliste". – Dette er viktig for begge steder, viktig for bevaring av og oppmerksomhet rundt industrihistorien vi har å vise til, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, som selv er fra Rjukan. 

Gjennomslag for unntak fra likebehandling
Gjennomslag for unntak fra likebehandling

Arbeids- og sosialdepartementet vedtok 6. juli 2015 en forskrift om unntak fra likebehandling for tariffbundne utleiebedrifter. Unntaket innebærer at utleiebedrifter som har tariffavtale i egen bedrift ikke lenger trenger å følge regler om likebehandling.

Sett fra Brussel:

Ulovlig handel og forfalskninger

Har du noen gang tenkt på at ingrediensene i medisinen du kjøper på apoteket kan være forfalsket og dermed farlig? Eller at reservedelene i flyet du flyr med er produsert uten at reguleringer fulgt?

Aluminium

Enklere vei til lavutslippssamfunnet

Aluminium er løsningen på mange av samfunnets utfordringer. Både klima, resirkulering, fornybar energi og sikkerhet i biler løses ved økt bruk av aluminium. Dette er det mange som vet, og derfor er forbruket av aluminium mer enn fordoblet siden år 2000.  

NTK 2015 Modul og Modifikasjon publisert

29. juni 2015 ble anbefalingen til de reviderte standardkontraktene for modifikasjoner på norsk sokkel - NTK 15 MODUL OG MODIFIKASJON - underskrevet av Norsk Industri og Norsk Olje og Gass. Kontraktene er nå publisert, og kan lastes ned gratis. Disse standardkontraktene erstatter den tidligere NTK 07 MOD.

Mange gode medlemsfordeler

Se alle medlemsfordelene

LEVERINGSBETINGELSER

Vi formidler norske og nordiske leveringsbetingelser, samt Orgalime.

Leveringsbetingelsene og Orgalime

ADVOKAT–/JURIDISK BISTAND

23 08 88 88

08:00 - 16:00

Medlemmer kan benytte vår juridiske vakttelefon. Tjenesten er gratis! Bruk også: advokat@norskindustri.no.

Få advokat-/ juridisk bistand

Største forening i NHO

2450

Norsk Industri er organisasjonen for industrien i Norge. Vi har ca 2450 medlemsbedrifter. Du finner bedriftene rundt omkring i hele landet.

Se hvor industrien befinner seg